Kirjoittajakutsu Ammattikasvatuksen aikakauskirjaan

Uraohjaus ammatillisen kasvun kysymyksenä

Muuttuva työelämä on lisännyt viime vuosien aikana uraohjauksen tarvetta. Uraohjausta tarvitaan myös elämän siirtymä- ja nivelvaiheissa kuten uranvaihdoksissa tai koulutuksesta työelämään siirryttäessä. Uraohjauksen tutkimuksen kenttä on rikas ja uraohjauksen alueella on yhä enemmän hanke- ja kehittämistavoitteista toimintaa. Kokoammekin kirjoittajakutsulla tätä runsasta kenttää yhteen ja kutsumme kirjoittajia tarjoamaan uraohjausta ammatillisen kasvun kysymyksenä tarkastelevia käsikirjoituksia Ammattikasvatuksen aikakauskirja -lehden teemanumeroon.

Uraohjauksen ja ammatillisen kasvun teemanumeroon toimitetaan vertaisarvioituja artikkeleita ja vertaisarvioimattomia tiedeartikkeleita, puheenvuoroja, haastatteluja ja kirjallisuusarviointeja. Teemanumeroon kutsutaan tekstejä, jotka käsittelevät ohjauksen työmuotoja ammatillisen kasvun ja elämänkulun suunnittelun tukemisessa, ammattiin johtavassa koulutuksessa tapahtuvaa uraohjausta ja urasuunnittelua tai uraa koskevien käsitysten muutoksia. Käsikirjoitukset voivat tarkastella esimerkiksi seuraavia aihepiirejä:

 • Miten ohjauksella tuetaan ammatillisen kasvun prosesseja?
 • Millaisia muotoja ammattiin johtavan koulutuksen uraohjaus saa?
 • Miten ohjauksessa ymmärretään muuttuvat työurat ja ammatillinen kasvu?
 • Miten uranvaihdoksia tai työelämään siirtymiä vahvistetaan ohjauksen avulla?
 • Millaista on ammatillisen kasvun ohjaus ohjaajan ammattitaitona?

Uraohjauksella tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkea sitä oppilaitoksissa, työelämässä ja erilaisissa työvoimapalveluissa tapahtuvaa ohjausta, jolla vahvistetaan yksilön urasuunnittelutaitoja, lisätään koulutus- ja uramahdollisuuksia koskevaa tietoa ja tuetaan yksilön tulevaisuutta koskevissa ratkaisuissa käytettävää toimijuutta (Vuorinen ym. 2023).

Ammattikasvatuksen aikakauskirja on Julkaisufoorumin (JUFO) 1-tason tieteellinen vertaisarvioitu julkaisu. Lehti noudattaa referee-artikkeleiden osalta vähintään kahden lehdestä riippumattoman vertaisarvioitsijan menettelyä (blind review). Teemanumeron tekstien kielenä voi olla suomi, ruotsi tai englanti.

Käsikirjoitukset voivat olla muodoltaan joko vertaisarvioituja tai vertaisarvioimattomia. Vertaisarvioitujen käsikirjoitusten pituus on maksimissaan 5000 sanaa ja vertaisarvioimattomien 2500. Edellä mainittuihin sanamääriin ei lueta tiivistelmää, lähteitä eikä liitteitä. Tarjottujen tekstien joukosta teemanumeroon valitaan viisi käsikirjoitusta vertaisarviointi- tai toimitusprosessiin.

Numeron teematoimittajia ovat Mira Kalalahti (Jyväskylän yliopisto) ja Jenni Pelkonen (Jyväskylän yliopisto).

Toimitusprosessin aikataulu:

Käsikirjoitukset tulee lähettää 8.11.2024 mennessä osoitteeseen if.uy1721320815j@ith1721320815alala1721320815k.m.a1721320815rim1721320815.
Voit myös tiedustella ennakkoon tekstityypistä tai tekstin kohdennuksesta.

Ehdotuksessa tulee olla:

 • otsikko
 • lähdeviittaukset APA-tyylin mukaisesti
 • kirjoittajien nimet ja yhteystiedot, yhteyshenkilönä toimiva kirjoittaja (’corresponding author’) alleviivattuna
 • enintään 500 sanan mittainen abstrakti tekstin sisällöstä
 • korkeintaan 5000 sanan laajuinen käsikirjoitus (vertaisarvioiduksi artikkeliksi tarkoitettu teksti) tai 2500 sanaa (ei-vertaisarvioiduksi tarkoitettu teksti)
 • lähdeluettelo

Yhteyshenkilönä toimivalle kirjoittajalle lähetetään teematoimittajien palaute ja tarkempi tieto prosessin jatkumisesta 22.11. mennessä. Kirjoittajien toivotaan viimeistelevän käsikirjoitukset 25.4.2025 mennessä.

Kirjoitusohjeet:

Lehti noudattaa tarkasti APA:n mukaisia tieteellisen kirjoittamisen ohjeita. Tarkemmat lehden ohjeet voi katsoa verkkosivulta: https://akakk.fi/ohjeita-kirjoittajille/

Julkaistu: 06.27.2024

OTTU ry