OTTU ry:n hallitus avaa haettavaksi vuoden 2021 tunnustuspalkinnon ammattikasvatusta, ammatillista koulutusta tai ammatillista korkeakoulutusta koskevasta tutkimuksesta

Tunnustuspalkinto ammattikasvatusta, ammatillista koulutusta tai ammatillista korkeakoulutusta koskevasta tutkimuksesta

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry:n tavoitteena on edistää ammatillisen koulutuksen ja ammattikasvatuksen tutkimusta, vahvistaa tutkimustiedon hyödyntämistä koulutuksen kehittämisessä, johtamisessa ja päätöksenteossa sekä levittää tutkimusten tuloksia ja ylläpitää keskustelua eri toimijoiden välillä.

Tavoitteen saavuttamiseksi OTTU ry:n hallitus avaa haettavaksi vuoden 2021 tunnustuspalkinnon ammattikasvatusta, ammatillista koulutusta tai ammatillista korkeakoulutusta koskevasta tutkimuksesta. Tunnustuksen tavoitteena on kannustaa ja tukea näitä alueita tarkastelevaa korkeatasoista ja uutta luovaa tutkimusta tai kehitystyötä sekä lisätä tutkimustulosten näkyvyyttä ja tunnettavuutta.

Arviointikriteerit

  • tutkimuksen / kehittämishankkeen kohdistuminen ammattikasvatukseen, ammatilliseen koulutukseen tai ammatilliseen korkeakoulutukseen
  • eettinen toimintatapa ja hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen
  • merkitys ammattikasvatuksen, ammatillisen koulutuksen tai ammatillisen korkeakoulutuksen näkökulmasta, vaikuttavuus
  • innovaatiot, uutuusarvo ja ajankohtaisuus
  • kansainvälinen näkökulma
  • linjakkuus OTTU ry:n vision ja mission kanssa.

Hae tunnustuspalkintoa tai ehdota tutkimuspalkinnon saajaa Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry:n kotisivuilla https://www.ottu.fi/tunnustuspalkinto

Tunnustuspalkinto jaetaan OTTU ry:n vuosiseminaarissa maaliskuussa 2021. Palkinnon saaja kutsutaan tilaisuuden juhlapuhujaksi. Seminaarissa myös muilla haussa menestyneillä on mahdollisuus esitellä posteri tutkimusaiheeseen liittyen.

Järjestyksessään kolmas tunnustuspalkinto vuonna 2020 FT Riitta Karusaarelle

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry:n vuoden 2020 tunnustuspalkinto myönnettiin ulkopuolisen asiantuntija-arvioinnin perusteella KT Riitta Karusaarelle hänen väitöstutkimuksestaan: Asiakaslähtöisyys osaamisperusteisessa ammatillisessa koulutuksessa

Julkaistu: 12.17.2020

OTTU ry