Ottu ry:n kunniamaininta tutkimuspohjaisesta opetuksen kehittämisestä 2021

Vuoden 2021 kunniamaininnan sai AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivillä 2021 Turun ammattikorkeakoulussa pidetty Tanja Vesala-Varttalan ja Christer Nybergin (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu) esitys: Sustainability Competence and Ethical Competence Development through Practice-based Learning in UAS Education.

Ottu ry:n kunniamaininta tutkimuspohjaisesta opetuksen kehittämisestä valitaan seuraavin perustein AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivillä pidettyjen esitysten joukosta.

Esityksessä tulee näkyä:

  1. ammatilliseen tai amk-koulutukseen kytkeytyvä opetustyön kehittämistyön tausta ja tarve
  2. kehittämistyön teoreettiset ja tutkimukselliset lähtökohdat
  3. kuvaus tehdystä opetuksen kehittämistyöstä ja sen tavoitteista
  4. mitä havaintoja on tehty kehittämistyön tuloksista ja kehittämistyön vaikuttavuudesta.

Julkaistu: 11.23.2021

OTTU ry