Tunnustuspalkinto ammattikasvatusta, ammatillista koulutusta tai ammatillista korkeakoulutusta koskevasta väitöstutkimuksesta haettavana 1.10.2022 – 31.1.2023

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry:n tavoitteena on edistää ammatillisen koulutuksen ja ammattikasvatuksen tutkimusta, vahvistaa tutkimustiedon hyödyntämistä koulutuksen kehittämisessä, johtamisessa ja päätöksenteossa sekä levittää tutkimusten tuloksia ja ylläpitää keskustelua eri toimijoiden välillä.

Tavoitteen saavuttamiseksi OTTU ry:n hallitus avaa haettavaksi vuoden 2023 tunnustuspalkinnon ammattikasvatusta, ammatillista koulutusta tai ammatillista korkeakoulutusta koskevasta väitöstutkimuksesta. Tunnustuksen tavoitteena on kannustaa ja tukea näitä alueita tarkastelevaa korkeatasoista ja uutta luovaa tutkimusta sekä lisätä tutkimustulosten näkyvyyttä ja tunnettavuutta.

Arviointikriteerit:

● väitöstutkimuksen kohdistuminen ammatillisuuteen, ammattikasvatukseen, ammatilliseen oppimiseen tai – koulutukseen, ammatilliseen korkeakoulutukseen tai jatkuvaan oppimiseen

● eettinen toimintatapa ja hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen

● merkitys ammattikasvatuksen, ammatillisen koulutuksen tai ammatillisen korkeakoulutuksen näkökulmasta, vaikuttavuus

● innovaatiot, uutuusarvo ja ajankohtaisuus

● kansainvälinen näkökulma

● linjakkuus OTTU ry:n vision ja mission kanssa.

Hae tunnustuspalkintoa tai ehdota tutkimuspalkinnon saajaa Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry:n kotisivuilla.

Tunnustuspalkinto jaetaan OTTU ry:n vuosiseminaarissa ja -kokouksessa maaliskuussa 2023. Palkinnon saaja kutsutaan tilaisuuden juhlapuhujaksi. Seminaarissa myös muilla haussa menestyneillä on mahdollisuus esitellä posteri tutkimusaiheeseen liittyen.

Järjestyksessään viides tunnustuspalkinto myönnettiin vuonna 2022 KT Kati Mäenpäälle

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry myönsi 30.3.2022 ammatillisen koulutuksen tunnustuspalkinnon 2022, KT Kati Mäenpäälle hänen ammattikasvatuksen alaan kuuluvalle väitöstutkimukselle, ”Motivation regulation and study well-being during nurse education studies”. Tutkimus kohdistuu ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutukseen ja tuottaa uutta tietoa vähän tutkitusta alueesta, eli motivaation säätelyn merkityksestä ammattikorkeakouluopinnoissa ja sen yhteydestä opiskelijoiden hyvinvointiin ja opintomenestykseen. Mäenpää väitteli 10.12.2021 Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Tunnustuspalkinto 2023, hakulomake on avoinna 1.10.2022 – 31.1.2023 osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/39F60A1F0252346D

Julkaistu: 10.03.2022

OTTU ry