AMK ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät

AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät ovat merkittävin ammatillista koulutusta ja sen tutkimusta esittelevä vuosittainen tapahtuma. Mukana tapahtumassa ovat yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittäjät ja tutkijat, kuten myös työelämän edustajat, yrittäjät ja viranomaistahot.

Tutkimuspäivien tehtävänä on palvella tieteentekemisen ja koulutuksen kehittämisen avoimuutta sekä jakaa tutkimustuloksia tutkijayhteisöjen ja käytännön toimijoiden kesken. Ohjelma sisältää mm. asiantuntijaluentoja, tieteellisiä tutkimuksia ja kehittämishankkeita esitteleviä teemaryhmäsessioita, posterinäyttelyitä, paneelikeskusteja, yritysvierailuja. Ohjelma vaihtuu vuosittain järjestäjätahojen ja teeman mukaisesti.

Osallistujat ovat tervetulleita jakamaan ja esittelemään uusimpia työnsä tuloksia osana tutkimuspäivien ohjelmaa. Esitysehdotusten jättämiseen liittyvät ohjeet löytyvät tutkimuspäivien omilta verkkosivuilta (vaihtuu vuosittain). Asiantuntijoista koostuva työryhmä käsittelee kaikki saapuneet esitysehdotukset. Tapahtuma on pääosin suomenkielinen, mutta myös englanninkielisiä esityksiä voi ehdottaa.

Tutkimuspäivät 2023

AMK- ja ammatillisen tutkimuspäivät järjestetään Porissa 2.-3.11.2023. Päivien teemana on Tulevaisuuden oppiminen ja kestävyysosaamisen vahvistaminen tutkimusyhteistyön avulla.

Tutkimuspäivien aikana järjestetään teemaryhmiä, joissa käsitellään ammattikorkeakoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen kohdistuvaa tutkimus- ja kehitystyötä. Voit jättää esitysehdotuksesi johonkin näistä teemoista:

 1. opiskelijoiden osaamistaso ja työelämän odotusten kohtaaminen
 2. vastuullisuus ja monimuotoisuus työelämässä ja koulutuksessa
 3. tulevaisuuden teknologiat, kestävyys ja osaamisen vahvistaminen
 4. opiskelijoiden hyvinvointi
 5. tekoäly ja oppiminen: teknologia vai ihminen keskiössä
 6. miten ratkaistaan osaamisvaje
 7. kun työelämän odotukset kasvavat: kohti monipuolistuva osaamista
 8. datan hyödyntäminen tulevaisuuden työtehtävissä
 9. ammatillisen toisen asteen ja AMKien välinen tutkimusyhteistyö, miten tehdään ja kehitetään tulevaisuudessa
 10. tutkimustieto, ennakointitieto ja hallinnon selvitykset oppilaitoksen johtamisen apuvälineinä
 11. kestävän kehityksen ja kiertotalouden pedagogiikka
 12. korkeakoulutuksen tulevaisuus
 13. ammatillisen toisen asteen koulutuksen tulevaisuus
 14. avoin teema

Tutkimuspäiville voi jättää abstrakteja 15.9.2023 saakka seuraavasta  seuraavasta linkistä: https://elomake.samk.fi//lomakkeet/14617/lomakkeet.html. Hyväksymispäätökset ilmoitetaan 6.10.2023 mennessä.

 

OTTU ry