AMK ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät

AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät ovat merkittävin ammatillista koulutusta ja sen tutkimusta esittelevä vuosittainen tapahtuma. Mukana tapahtumassa ovat yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittäjät ja tutkijat, kuten myös työelämän edustajat, yrittäjät ja viranomaistahot.

Tutkimuspäivien tehtävänä on palvella tieteentekemisen ja koulutuksen kehittämisen avoimuutta sekä jakaa tutkimustuloksia tutkijayhteisöjen ja käytännön toimijoiden kesken. Ohjelma sisältää mm. asiantuntijaluentoja, tieteellisiä tutkimuksia ja kehittämishankkeita esitteleviä teemaryhmäsessioita, posterinäyttelyitä, paneelikeskusteja, yritysvierailuja. Ohjelma vaihtuu vuosittain järjestäjätahojen ja teeman mukaisesti.

Osallistujat ovat tervetulleita jakamaan ja esittelemään uusimpia työnsä tuloksia osana tutkimuspäivien ohjelmaa. Esitysehdotusten jättämiseen liittyvät ohjeet löytyvät tutkimuspäivien omilta verkkosivuilta (vaihtuu vuosittain). Asiantuntijoista koostuva työryhmä käsittelee kaikki saapuneet esitysehdotukset. Tapahtuma on pääosin suomenkielinen, mutta myös englanninkielisiä esityksiä voi ehdottaa.

Tutkimuspäivät 2022

AMK- ja ammatillisen tutkimuspäivät järjestetään 9-10.11.2022 Rovaniemellä. Päivien teemana Tulevaisuuden taidot ja osaaminen – yhdenvertaisuus digitalisaation ajassa.

 

OTTU ry