Tunnustuspalkinto ammattikasvatusta, ammatillista koulutusta tai ammatillista korkeakoulutusta koskevasta tutkimuksesta

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry:n tavoitteena on edistää ammatillisen koulutuksen ja ammattikasvatuksen tutkimusta, vahvistaa tutkimustiedon hyödyntämistä koulutuksen kehittämisessä, johtamisessa ja päätöksenteossa sekä levittää tutkimusten tuloksia ja ylläpitää keskustelua eri toimijoiden välillä.

Tavoitteen saavuttamiseksi OTTU ry:n hallitus avaa haettavaksi vuoden 2023 tunnustuspalkinnon ammattikasvatusta, ammatillista koulutusta tai ammatillista korkeakoulutusta koskevasta väitöstutkimuksesta. Tunnustuksen tavoitteena on kannustaa ja tukea näitä alueita tarkastelevaa korkeatasoista ja uutta luovaa tutkimusta sekä lisätä tutkimustulosten näkyvyyttä ja tunnettavuutta.

Arviointikriteerit:

● väitöstutkimuksen kohdistuminen ammatillisuuteen, ammattikasvatukseen, ammatilliseen oppimiseen tai – koulutukseen, ammatilliseen korkeakoulutukseen tai jatkuvaan oppimiseen

● eettinen toimintatapa ja hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen

● merkitys ammattikasvatuksen, ammatillisen koulutuksen tai ammatillisen korkeakoulutuksen näkökulmasta, vaikuttavuus

● innovaatiot, uutuusarvo ja ajankohtaisuus

● kansainvälinen näkökulma

● linjakkuus OTTU ry:n vision ja mission kanssa.

Hae tunnustuspalkintoa tai ehdota tutkimuspalkinnon saajaa Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry:n kotisivuilla.

Tunnustuspalkinto jaetaan OTTU ry:n vuosiseminaarissa ja -kokouksessa maaliskuussa 2023. Palkinnon saaja kutsutaan tilaisuuden juhlapuhujaksi. Seminaarissa myös muilla haussa menestyneillä on mahdollisuus esitellä posteri tutkimusaiheeseen liittyen.

Tunnustuspalkinto 2023, hakulomake on avoinna 1.10.2022 – 31.1.2023 osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/39F60A1F0252346D

2022

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry myönsi 30.3.2022 ammatillisen koulutuksen tunnustuspalkinnon 2022, KT Kati Mäenpäälle hänen ammattikasvatuksen alaan kuuluvalle väitöstutkimukselle, ”Motivation regulation and study well-being during nurse education studies”. Tutkimus kohdistuu ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutukseen ja tuottaa uutta tietoa vähän tutkitusta alueesta, eli motivaation säätelyn merkityksestä ammattikorkeakouluopinnoissa ja sen yhteydestä opiskelijoiden hyvinvointiin ja opintomenestykseen. Mäenpää väitteli 10.12.2021 Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

2021

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry myönsi 29.3.2021 ammatillisen koulutuksen tunnustuspalkinnon 2021 postuumisti YTT Jari Koivumaan toiselle ja ammattikasvatuksen alaan kuuluvalle väitöstutkimukselleen ”Kohti eurooppalaista osaamisperusteisuutta? Tutkimus suomalaisen ja saksalaisen ammattikoulutusjärjestelmän oppilaitostoimijoiden koulutusuudistuspuheista”.

Koivumaan oli määrä väitellä 11.9.2020 Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa, mutta hän menehtyi vaikeaan sairauteen ennen väitöspäivää. Tunnustuspalkinnolla huomioidaan myös Koivumaan merkittävä panos ammatillisen koulutuksen kehittäjänä ja elämäntyö ammatillisen koulutuksen eri kentillä.

2020

Vuoden 2000 tunnustuspalkinto avattiin haettavaksi edellisten vuosien tapaan yksittäiselle tutkimukselle (esim. akateeminen tutkimus, opinnäyte, selvitys, raportti), tutkimushankkeelle tai tutkivalle kehittämishankkeelle, ja hakijana voivat olla sekä yksilöt että myös laajemmat työryhmät, kuten tutkimusryhmät, yksiköt tai oppilaitokset. Tunnustusta voi hakea myös kollegan tutkimukselle.

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry:n vuoden 2020 tutkimuksen tunnustuspalkinnon saajaksi valittiin KT Riitta Karusaaren väitöstutkimus: ”Asiakaslähtöisyys osaamisperusteisessa ammatillisessa koulutuksessa”.

Korona-pandemian vuoksi poikkeuksellisen yhteiskunnallisen tilanteen vuoksi Ottu ry:n vuosiseminaari (18.3.2020) on peruttu ja tunnustuspalkintohaussa mukana olleiden tutkijoiden toivotaan tulevan esittelemään tutkimustaan AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäiville 2020, Helsinkiin, Arcadaan 10.-11.11.2020.

2019

Vuoden 2019 tunnustuspalkinto avattiin haettavaksi yksittäiselle tutkimukselle (esim. akateeminen tutkimus, opinnäyte, selvitys, raportti), tutkimushankkeelle, tutkivalle kehittämishankkeelle tai työryhmille (tutkimusryhmät, yksiköt, oppilaitokset).

Tunnustuspalkinto myönnettiin ulkopuolisen asiantuntija-arvioinnin perusteella Solja Upolan väitöskirjatutkimukselle (Lapin yliopisto): Työelämäorientoitunut projektioppiminen ammatillisen koulutuksen kontekstissa. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää työelämäorientoituneen projektioppimisen pedagoginen malli ammatillisen koulutuksen kontekstissa. Tutkimuksessa kiinnostus kohdistuu erityisesti työn tekemiseen ja osaamisen hankkimiseen liittyviin projektioppimisen prosesseihin opiskelijoiden soveltaessa ryhmässä jaettua asiantuntijuutta.

2018

Ensimmäistä kertaa jaettava tunnustuspalkinto avattiin haettavaksi AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivillä marraskuussa 2017. Tunnustuksen haku yksittäiselle tutkimukselle (esim. akateeminen tutkimus, opinnäyte, selvitys, raportti), tutkimushankkeelle, tutkivalle kehittämishankkeelle tai työryhmille (tutkimusryhmät, yksiköt, oppilaitokset) oli avoinna tammikuun loppuun 2018 asti.

Tunnustuspalkinto myönnettiin ulkopuolisen asiantuntija-arvioinnin perusteella NeMo-tutkimushankkeille, joiden tutkimus kohdistuu oppisopimuskoulutukseen ja ammatillisen koulutuksen työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. NeMo-tutkimushankkeiden johtajana on toiminut professori Petri Nokelainen ja tutkimushankkeet on toteutettu Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteistyönä.

OTTU ry