Kirjoittajakutsu Ammattikasvatuksen aikakauskirjan teemanumeroon 3/2022: Työssäkäyvä opiskelija

Teemanumeroon toivotaan tutkimus- ja katsausartikkeleita sekä puheenvuoroja, joissa tarkastellaan esimerkiksi erilaisia pedagogisia ratkaisuja työkokemuksesta oppimisen hyödyntämiseen opinnoissa, työssäkäyvien opiskelijoiden hyvinvointia, opiskelijoiden kokemuksia työn ja opiskelun yhdistämisestä, tai vertaillaan erilaisten digitaalisten ja läsnäoloon perustuvien oppimisympäristöjen yhdistämistä joustavan opintotarjonnan mahdollistamiseksi. Mainitut aiheet ovat vain esimerkkejä mahdollisista teemoista, ja myös muut mahdolliset teemaan ”Työssäkäyvä opiskelija” eri tavoin kiinnittyvät artikkelit ovat tervetulleita.

Lisätietoja: https://akakk.fi/kirjoittajakutsu-3-2022-teemanumeroon/ 

Julkaistu: 11.23.2021

OTTU ry