Föreningen för yrkes- och professionsutbildningsforskning, OTTU rf

OTTU rf är en vetenskaplig förening som fungerar dels som en informationskanal och dels som ett diskussionsforum för experter intresserade av yrkes- och professionsutbildning och yrkes- och professionspedagogisk utveckling.

Mission

Forskningen inom yrkes- och professionsutbildning och yrkes-och professionspedagogisk forskning är stark, erkänd och relevant både nationellt och internationellt. Dialogen mellan yrkes- och professionsutbildningsforskare, utvecklare, näringsliv och beslutsfattare är livlig. Forskningsresultaten befrämjar utvecklingen av yrkes- och professionsutbildning.

OTTU rf:s uppgifter är att:

 • Befrämja forskning av yrkes- och professionsutbildning och yrkes- och professionspedagogisk forskning
 • Förstärka utnyttjandet av forskningsresultat i syfte att utveckla yrkesutbildning, ledarskap och beslutsfattning inom yrkesskolor
 • Sprida forskningsresultat och behovet av forskning
 • Upprätthålla en dialog mellan forskare, lärare, ledare, näringslivsrepresentanter och beslutsfattare

Föreningen för yrkes- och professionsutbildningens verksamhet:

 • Forskardagar för yrkeshögskole- och yrkesutbildning
 • Publicering av ’Ammattikasvatuksen aikakauskirja’
 • Föredrag- och diskussionstillfällen
 • Branschspecifik forsknings- och publiceringsverksamhet
 • Internationellt samarbete
 • Nätverkande på sociala medier
 • Utmärkelse av yrkes- och professionspedagogisk, yrkes- och professionsutbildningsforsknings och/eller yrkeshögskoleforskning
OTTU ry