AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät Porissa 2.-3.11.2023

Tutkimuspäivien teema on ”Tulevaisuuden oppiminen ja kestävyysosaamisen vahvistaminen tutkimusyhteistyön avulla”.

Työelämän muutokset, digitalisaatio, vastuullisuus ja vihreä siirtymä asettavat koko ajan uusia odotuksia sille, millaisia osaamisia ja valmiuksia työelämään valmistuvilla nuorilla pitäisi olla. Samalla työelämässä jo olevien osaamista on uudistettava. Osaaminen ja odotusten kohtaaminen on entistä tärkeämpää, ja sitä tulisi tehdä yhteistyössä ja vuoropuhelussa oppilaitosten ja työelämän kesken. On odotettavissa, että tulevaisuudessa ammatillisesta koulutuksesta ja korkeakoulutuksesta valmistuvien osaaminen on entistä monipuolisempaa. Uudistuva osaaminen asettaa odotuksia myös opettajille, jotka kouluttavat tulevaisuuden osaajia.

Tutkimuksen avulla voidaan vahvistaa tätä kohtaamista ja vuoropuhelua, ja tunnistaa niitä haasteita, joita tulee yhteistyössä ratkaista. Koulutus on keskeisessä roolissa, kun mietitään, mihin Suomi on menossa tulevien vuosien ja vuosikymmenten aikana.

Kestävyysosaamisella tarkoitetaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa tarvittavaa ammattiosaamista, joka koostuu työprosessin hallintaan, työyhteisössä toimimiseen, toimintaympäristön tuntemukseen ja globaaliin ulottuvuuteen liittyvästä osaamisesta. Kestävyysosaaminen onkin yksi tulevaisuuden työelämätaidoista.

Digitalisaatio näkyy vahvasti jo monissa työtehtävissä ja tulevaisuudessa monimuotoisen datan rooli tulee kasvamaan. Työ pohjautuu vahvasti dataan ja siitä tehtäviin analyyseihin. Toisaalta tekoälyn kehittyminen tulee muuttamaan myös asiantuntijatyötä. Koulutuksessa korostuu opiskelijoiden hyvinvointi – koronan jälkeen opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtiminen on tullut korostuneesti oppilaitosten arkipäivään.

 

Tärkeät päivämäärät ja lisätiedot
Abstraktikutsu aukeaa: toukokuun alussa 2023
Ilmoittautuminen avataan: toukokuun puolivälissä 2023
Abstraktien jättämisaika päättyy: 15.9.2023
Ilmoitus abstraktien hyväksymisestä: 6.10.2023
Early bird -hinta päättyy: 8.10.2023
Ilmoittautuminen tapahtumaan päättyy: 26.10.2023

Lisätietoja AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 2023 – SAMK – Satakunnan ammattikorkeakoulu

Julkaistu: 04.27.2023

OTTU ry