Tunnustuspalkinto ammattikasvatusta, ammatillista koulutusta tai ammatillista korkeakoulutusta koskevasta väitöstutkimuksesta haettavana 31.1.2024 asti

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry:n tavoitteena on edistää ammatillisen koulutuksen ja ammattikasvatuksen tutkimusta, vahvistaa tutkimustiedon hyödyntämistä koulutuksen kehittämisessä, johtamisessa ja päätöksenteossa sekä levittää tutkimusten tuloksia ja ylläpitää keskustelua eri toimijoiden välillä.

Tavoitteen saavuttamiseksi OTTU ry:n hallitus avaa haettavaksi vuoden 2024 tunnustuspalkinnon ammattikasvatusta, ammatillista koulutusta tai ammatillista korkeakoulutusta koskevasta väitöstutkimuksesta, joka on julkaistu aikavälillä 02/2023-12/2023. Tunnustuksen tavoitteena on kannustaa ja tukea näitä alueita tarkastelevaa korkeatasoista ja uutta luovaa tutkimusta sekä lisätä tutkimustulosten näkyvyyttä ja tunnettavuutta.

Arviointikriteerit:

● väitöstutkimuksen kohdistuminen ammatillisuuteen, ammattikasvatukseen, ammatilliseen oppimiseen tai – koulutukseen, ammatilliseen korkeakoulutukseen tai jatkuvaan oppimiseen

● eettinen toimintatapa ja hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen

● merkitys ammattikasvatuksen, ammatillisen koulutuksen tai ammatillisen korkeakoulutuksen näkökulmasta, vaikuttavuus

● innovaatiot, uutuusarvo ja ajankohtaisuus

● kansainvälinen näkökulma

● linjakkuus OTTU ry:n vision ja mission kanssa.

Hae tunnustuspalkintoa tai ehdota tutkimuspalkinnon saajaa Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry:n kotisivuilla.

Tunnustuspalkinto jaetaan OTTU ry:n vuosiseminaarissa ja -kokouksessa maaliskuussa 2024. Palkinnon saaja kutsutaan tilaisuuden juhlapuhujaksi. Seminaarissa myös muilla haussa menestyneillä on mahdollisuus esitellä posteri tutkimusaiheeseen liittyen.

Tunnustuspalkinto 2024, hakulomake on avoinna 3.10.2023-31.1.2024 osoitteessa: https://link.webropol.com/s/tunnustuspalkinto2024

Julkaistu: 10.04.2023

OTTU ry